Αποτελέσματα εξετάσεων

Για να αναζητήσετε τα αποτελέσματα σας
 1. Επιλέξτε εξεταστική περίοδο :
 2. Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία
  (χρησιμοποιήστε κεφαλαία χωρίς τόνους)

  :
  :
  :
  :

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θα πρέπει να πληκτρολογήσουν με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα και την ημερομηνία γέννησής τους, ως εξής:

Επώνυμο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Όν. Πατέρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ. Γέννησης 20/5/1969

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουν την «Αναζήτηση».

Οι επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στο 210 2709142, προκειμένου να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση Επάρκειας».

Για την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων καθώς και το υπόδειγμα της Αίτησης, πατήστε εδώ.