Αποτελέσματα εξετάσεων

Για να αναζητήσετε τα αποτελέσματα σας
 1. Επιλέξτε εξεταστική περίοδο :
 2. Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία
  (χρησιμοποιήστε κεφαλαία χωρίς τόνους)

  :
  :
  :
  :

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θα πρέπει να πληκτρολογήσουν με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα και την ημερομηνία γέννησής τους, ως εξής:

Επώνυμο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Όν. Πατέρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ. Γέννησης 20/5/1969

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουν την «Αναζήτηση».

Η χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας θα γίνεται από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σύμφωνα με τον τρόπο παραλαβής που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτηση συμμετοχής σας στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για την ημερομηνία και τον τρόπο αποστολής ή παραλαβής της Βεβαίωσης Επάρκειας σας θα λάβετε προσωπικό μήνυμα (SMS) από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο έχετε δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής σας στις εξετάσεις.