Αποτελέσματα εξετάσεων

Για να αναζητήσετε τα αποτελέσματα σας
 1. Επιλέξτε εξεταστική περίοδο :
 2. Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία
  (χρησιμοποιήστε κεφαλαία χωρίς τόνους)

  :
  :
  :
  :

Για την πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θα πρέπει να πληκτρολογήσουν με κεφαλαία γράμματα το επώνυμο, το όνομα, το όνομα πατέρα και την ημερομηνία γέννησής τους, ως εξής:

Επώνυμο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Όν. Πατέρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ. Γέννησης 20/5/1969

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουν την «Αναζήτηση».